Media

W celu ułatwienia pracy dziennikarzom relacjonującym wydarzenie wydajemy akredytacje uprawniające do wejścia na FIRE|SECURITY EXPO 2022

Zapraszamy przedstawicieli mediów do zgłaszania akredytacji dziennikarskiej na 17 Edycję Kongres Pożarnictwa FIRE|SECURITY EXPO 2022 PGE Narodowy przy pomocy formularza.

Zgłoszenia można przesyłać do 26.07.2022 r. Każda akredytacja będzie potwierdzona drogą mailową. Akredytacje są bezpłatne a ich liczba jest ograniczona. Rodzaje akredytacji, zasady ich przyznawania i wydawania oraz korzyści z otrzymania akredytacji określa Regulamin Akredytacji. Patronom medialnym przysługują dwie akredytacje dziennikarskie i dwie fotoreporterskie. Pozostałym przedstawicielom mediów przysługuje jedna akredytacja dziennikarska i jedna akredytacja fotoreporterska (w przypadkach uzasadniających zwiększenie ilości prosimy o kontakt z Organizatorem).

Akredytacja jest ważna wyłącznie z legitymacją prasową i/lub dokumentem tożsamości. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyny oraz cofnięcia jej ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną postanowień regulaminu.

    Formularz Akredytacji Prasowej:


    strzałka do góry