Nowości wydawnicze dla uczestników: Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających …

Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe czeka na uczestników Kongresu! Zarejestruj się, przyjdź na kongres, wypełnij kupon i wygraj jedną z 14 publikacji! Najnowsze wytyczne czekają na Ciebie!

rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-925652-5-3
ilość stron: 207

Opis

Poradnik Eksperta opisuje zagadnienia praktyczne wraz z przykładami, dotyczące weryfikacji poprawności wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Ponieważ tematyka właściwej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu w Polsce jest przedmiotem dyskusji, celem autorów jest uporządkowanie elementarnej i niezbędnej w tym aspekcie wiedzy oraz zaprezentowanie schematów postępowania podczas analizy dokumentacji przedstawionej dla wyrobu budowlanego, który uczestnik procesu budowlanego zamierza zastosować i/lub wbudować w obiekt budowlany.
Wiedza zawarta w niniejszym Poradniku przedstawiona jest według stanu na dzień 27 stycznia 2022 r.

Poradnik Eksperta został opracowany przez Komitet Techniczny w składzie:
dr inż. Marek Siara, Rada Izby Rzeczoznawców SITP, rzeczoznawca SITP,
mgr inż. Monika Hyjek,
dr inż. Zenon Małkowski, Rada Izby Rzeczoznawców SITP, rzeczoznawca SITP,
mgr inż. arch. Tomasz Danielewicz,
inż. Jarosław Wiche.

Projekt Poradnika Eksperta przygotowany przez Komitet Techniczny podlegał wewnętrznej konsultacji w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa, a następnie był przedstawiony do opinii instytucjom zewnętrznym, zajmującym się ochroną przeciwpożarową:
– Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
– Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,
– Państwowy Instytut Badawczy,
– Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
oraz uznanym ekspertom z dziedziny ochrony przeciwpożarowej uzyskując ich pozytywne opinie.

Poradnik Eksperta skierowany jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego: projektantów, architektów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, osób nadzorujących procesy budowlane, kierowników budów i robót, wykonawców robót budowlanych, służb inwestorskich, organów rozstrzygających spory i inspektorów nadzoru budowlanego.

Wiedza w nim zawarta może być również pomocna funkcjonariuszom pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcom do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcom budowlanym oraz innym osobom, zajmującym się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków i budowli, a także
przedstawicielom firm działających w tej dziedzinie.

W PORADNIKU EKSPERTA przedstawiono następujące zagadnienia:

sposób dokumentowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w systemie europejskim oraz w systemie krajowym,
sposób postępowania przy weryfikacji poprawności dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu,
• omówiono na przykładach postępowanie przy weryfikacji deklaracji właściwości użytkowych wybranych wyrobów budowlanych,
• omówiono problematykę reakcji na ogień wyrobów budowlanych,
• omówiono problematykę odporności ogniowej wyrobów budowlanych według normy PN -EN 13501-2.

 

Dziękujemy Partnerom Kongresu za ufundowanie wytycznych dla naszych uczestników!

strzałka do góry