Nowości wydawnicze: Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP czekają na uczestników Kongresu!

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02:2021

Zarejestruj się, przyjdź na kongres, wypełnij kupon i wygraj jedną z 14 publikacji! Najnowsze wytyczne czekają na Ciebie!

Wytyczne stanowią zbiór zasad wiedzy technicznej, przeznaczony do stosowania głównie przez projektantów instalacji sygnalizacji pożarowej, ale także rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, instalatorów i konserwatorów instalacji. Mogą być wykorzystywane przez osoby, uczestniczące w odbiorach tych instalacji, przede wszystkim funkcjonariuszy z pionów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej. Stanowią również podstawę do przygotowania studentów SGSP do projektowania i ocenienia systemów sygnalizacji pożarowej.

Wytyczne SITP WP-02:2021 zostały pozytywnie ocenione przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej, jako kompleksowy zbiór najważniejszych informacji i zasad wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i instalacji systemów sygnalizacji pożarowej.

Nowa wersja Wytycznych jest zaktualizowana zgodnie z nowelizacją specyfikacji technicznej CEN/TS 54-14:2018. Zamieszczono w niej również dodatkowe zagadnienia, w tym problematykę zgłaszaną przez użytkowników Wytycznych. W ocenie ww. instytucji Państwowej Straży Pożarnej publikacja jest cennym źródłem wiedzy dedykowanym osobom zajmującym się projektowaniem i instalowaniem systemów sygnalizacji pożarowej.

Wprowadzenie
Niniejsze Wytyczne stanowią zbiór zasad wiedzy technicznej, przeznaczony do stosowania przez projektantów instalacji sygnalizacji pożarowej i mogą być wykorzystywane przez osoby, uczestniczące w odbiorach tych instalacji.

Opracowanie Wytycznych SITP WP-02:2010, jak i obecnej wersji SITP WP-02:2021, zostało zainicjowane Uchwałą nr 74/2004 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z dnia 10 grudnia 2004 r., powołującą stały Komitet Techniczny do spraw opracowania Wytycznych SITP z zakresu projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. Wytyczne SITP WP-02:2021 oraz ich pierwotna wersja, zostały pozytywnie ocenione przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, jako źródło wiedzy technicznej, dotyczące wymagań projektowych dla instalacji sygnalizacji pożarowej, m.in. w kontekście szkoleń i kursów organizowanych dla projektantów tych instalacji.  Członkowie Komitetu Technicznego, do opracowania pierwszej wersji Wytycznych, wykorzystali w niezbędnym zakresie, postanowienia zawarte w specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14:2006, normie brytyjskiej BS 5839-1:2002 [37], oraz niemieckich wytycznych VdS 2095:2005-02 [50], Skorzystano również z wiedzy, zawartej w referatach wygłoszonych podczas, odbywających się od wielu lat, branżowych Ogólnopolskich Warsztatach „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP”. Niniejsza wersja Wytycznych jest zaktualizowana zgodnie z nowelizacją specyfikacji technicznej CEN/TS 54-14:2018. Zamieszczono w niej również dodatkowe zagadnienia, w tym problematykę zgłaszaną przez użytkowników Wytycznych.

Członkowie Komitetu Technicznego uczestniczący w opracowaniu Wytycznych:

Jerzy Ciszewski ITB, Warszawa
Krzysztof Kunecki Schrack-Seconet Polska Sp. z o.o., Warszawa
Władysław Markowski POLON-ALFA S.A., Bydgoszcz (koordynator opracowania)
Janusz Sawicki ITB, Warszawa
Mariusz Sobecki SITP, Warszawa

Członkowie Komitetu Technicznego uczestniczący w opracowaniu aktualizacji Wytycznych:
Ryszard Małolepszy SITP, Warszawa
Mariusz Sobecki SITP, Warszawa

Opiniujący Wytyczne:
Andrzej Obłój Xtralis, Wlk. Brytania
Wojciech Pichura Biuro projektowe PROJEKT 3, Kraków
Waldemar Wnęk SGSP, Warszawa
Piotr Wojtaszewski KG PSP, Warszawa
Witold Żurkowski A AT Holding S.A., Warszawa

Opiniujący aktualizację Wytycznych:
Marcin Barnat POLON-ALFA S.A., Bydgoszcz
Jakub Bednarz Robert Bosh Sp. z o.o., Warszawa
Dariusz Cygankiewicz Merawex Sp. z o.o., Gliwice
Przemysław Kubica SGSP, Warszawa
Krzysztof Kunecki chrack-Seconet Polska Sp. z o.o., Warszawa
Edward Skiepko Izba Rzeczoznawców SITP, Warszawa
Piotr Wojtaszewski SITP, Warszawa

 

Dziękujemy Partnerom Kongresu za ufundowanie wytycznych dla naszych uczestników!

strzałka do góry